Форма номенклатури справ структурного підрозділу. — Украинская Архивная компания Форма номенклатури справ структурного підрозділу. | Украинская архивная компания Форма номенклатури справ структурного підрозділу. | Украинская архивная компания
Форма номенклатури справ структурного підрозділу. | Украинская архивная компания
Нам 13 лет! - Более 3000 клиентов! - Более 1 млн. дел на хранении! - Клиенты всех форм собственности! - Сотрудничество с органами власти и управления! Нам 13 лет! - Более 3000 клиентов! - Более 1 млн. дел на хранении! - Клиенты всех форм собственности! - Сотрудничество с органами власти и управления!
УСЛУГИ
     
Slider
   Нормативные документы 

Форма номенклатури справ структурного підрозділу.

Додаток 2
до пунктів 3.1.5, 3.1.17

_________________________________________________________________
(найменування установи)
_________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

Номенклатура справ

_____________ N _______________
на _________ рік

_____________________________________________________________
(назва розділу)

——————————————————————
| | |Кількість|Строк зберігання | |
|Індекс|Заголовок справи | справ | справи (тому, | Примітка |
|справи| (тому, частини) | (томів, | частини) і | |
| | | частин) | номери статей | |
| | | | за переліком | |
|——+——————+———+——————+————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
——————————————————————

Посада керівника ________ _____________________
структурного підрозділу (підпис) (розшифровка підпису)
Дата

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК* Керівник архіву (особа,
структурного підрозділу відповідальна за архів)
від ___________ N _____ установи
Підпис Розшифровка
підпису
Дата

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених
у _____ році в структурному підрозділі

——————————————————————
| | | У тому числі |
| За строками зберігання | Усього |———————-|
| | |таких, що |з позначкою|
| | |переходять| «ЕПК» |
|——————————+———-+———-+————|
|Постійного | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Тривалого | | | |
|(понад 10 років) | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Тимчасового | | | |
|(до 10 років включно) | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Разом | | | |
——————————————————————

Посада особи,
відповідальної за діловодство ________ _____________________
в структурному підрозділі (підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Підсумкові відомості передано до служби документаційного з
забезпечення управління

Посада особи,
відповідальної за передавання ________ _____________________
відомостей (підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Формат А4 (210х297)

Форма номенклатури справ структурного підрозділу

_____________
* У разі наявності ЕК структурного підрозділу.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 87 ( z0693-07 ) від 05.06.2007 }

Додаток 3
до п. 3.1.23

_________________________________________________________________
(найменування установи)

Затверджую
Номенклатура справ Посада керівника установи
___________ N ___________ Підпис Розшифровка підпису
на _________ рік Дата

——————————————————————
| | |Кількість|Строк зберігання | |
|Індекс|Заголовок справи | справ | справи (тому, | Примітка |
|справи| (тому, частини) | (томів, | частини) і | |
| | | частин) | номери статей | |
| | | | за переліком | |
|——+——————+———+——————+————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
——————————————————————
_________________________________________________________________
(назва розділу*)

Посада керівника служби
діловодства установи ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Віза керівника архіву (особи, відповідальної за архів) установи

СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК установи Протокол засідання ЕПК (ЕК)
державного
архіву (органу вищого рівня)
від ___________ N _____ від ___________ N _____

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених
у ______ році в установі

——————————————————————
| | | У тому числі |
| За строками зберігання | Усього |———————-|
| | |таких, що |з позначкою|
| | |переходять| «ЕПК» |
|——————————+———-+———-+————|
|Постійного | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Тривалого | | | |
|(понад 10 років) | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Тимчасового | | | |
|(до 10 років включно) | | | |
|——————————+———-+———-+————|
|Разом | | | |
——————————————————————

Керівник служби діловодства ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)

Дата

Підсумкові відомості передано
в архів установи

Посада особи,
відповідальної за передавання ________ _____________________
відомостей (підпис) (розшифровка підпису)

Дата

Формат А4 (210х297)

Форма зведеної номенклатури справ установи

_____________
* Найменування структурного підрозділу (для установ, що не мають
структурного поділу — напряму діяльності).

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 87 ( z0693-07 ) від 05.06.2007 }